Nynäshamns Ångbryggeri är ett opolitiskt företag.

På grund av detta och känsligheten kring individens och våra medarbetares egna politiska värderingar tar vi inte emot besök av eller erbjuder plats för sammankomster av politiska partier eller grupper.
Vi värnar om allas lika, rättigheter och mångfald I en annars mansdominerad bransch. Vårt företag är i ett läge där vi naturligt jobbar med att ta fram policys för olika ändamål. Tyvärr är policyn angående hur vi hanterar vår rättighet att inte göra affärer med politiska grupperingar, partier eller andra organisationer inte på pränt ännu. Vi har liksom inte behövt den förrän nu.
Det är ingen mänsklig rättighet att besöka vårt företag men alla privatpersoner oavsett läggning, politisk eller religiös övertygelse o.s.v. är välkomna till oss och särskilt de som när ett intresse kring drycken öl och/eller tillverkningen av öl.